Առակ

Երազում առակ լսելը կեղծ խրատներին կարևորություն տալ է: Առակ ասելը հույս է, ուրախություն, նվեր: