Արծաթ կամ արծաթեղեն

Երազում փայլուն արծաթ տեսնելը հավատք է, իսկ սովորականը` թշվառություն: Արծաթ գնելը կեղծավորություն է, նենգություն: Արծաթ վաճառելը վիճակի բարելավում է, գտնելը` բարոյական կործանում: