Աշխատատեղ

Երազում աշխատատեղ տեսնելը գործի կորուստ է: Մարդկանց աշխատելիս տեսնելը վարձատրություն է: