Ավազակ

Եթե դուք երազում ավազակ եք տեսել, ուրեմն պետք է զգուշանաք կռվից: Ավազակ սպանելը նեղությունից և փորձանքից ազատում է: Ավազակի վրա հարձակվել և հաղթելը հաջողություն է ձեռնարկած գործում: