Երազում գարշել

Երազում գարշելը նշանակում է վտանգից զերծ մնալ: