Երազում գերան տեսնել

Երազում գերան տեսնելը նշանակում է վնաս: