Երազում գինդ կախել

Երազում գինդ կախելը մեծ շահ է: