Երազում Մեղքերին թողություն տեսնել

Երազում Մեղքերին թողություն տեսնել — երջանիկ շփում մտերիմների հետ, քանի որ ձեր մեղքով տուժում են ձեր մտերիմները։ Եթե կինն է տեսել երազը, թող զգուշանա հիասթափությունից: