Երազում Ուղեղ տեսնել

Երազում Ուղեղ տեսնել — երազում տեսնել սեփական ուղեղը նշանակում է անբարեհաջող հանգամանքները կգրգռեն ձեզ և կկապեն տհաճ ուղեկցի հետ: Եթե տեսել եք կենդանու ուղեղ, ապա հոգևոր տառապանք կապրեք: Եթե ուտում եք, ապա հանկարծակի ձեռք կբերեք շատ գիտելիքներ և շահույթ: