Աբրահամ — անունի նշանակությունը և ծագումը

Աբրահամ անունը(Abraham) ունի եբրայերեն ծագում: Աբրահամ անունը նշանակում է «բազմության հայր»: Այս անունը աշխարհում շատ հայտնի է: