Աբրամ — անունի նշանակությունը և ծագումը

Աբրամ անունը(Abram) նշանակում է «բարձր հայր»: Այս անունը ունի եբրայերեն ծագում: