Բառնալ (այստեղ` վեր դասել)

Երազում իրեն ուրիշներից բառնալը նշանակում է շահ: