Բոկոտն

Երազում ինքն իրեն բոկոտն տեսնելը գուշակում է վտանգ: