Բորոտ

Երազում բորոտ մեկին տեսնելը կասկածանք է, սրտի անհանգստություն: