Բորոտություն

Երազում բորոտություն բուժելը նշանակում է մխիթարություն: