Բու

Երազում բու տեսնելը անորոշ, խառը վիճակից ճարպկորեն դուրս գալ է:

Երազում բու կամ չղջիկ տեսնելը նշանակում է ձախողակ օր: