Չափել

Եթե երազում ինչ-որ բան եք չափում, ապա դուք շուտով ինչ-որ կարևոր գործողություն կիրականացնեք: