Երազում բալասան տեսնել

Երազում բալասան տեսնելը իրական համբավ է:

Բալասան քսելը ուրիշի նկատմամբ բարօրություն կատարել:

Բալասան պատրաստելը գործարքի հաջողություն է:

Բալասանը թափելը դժբախտություն է: