Երազում Բանտախորշ տեսնել

Երազում բանտախորշ տեսնելը նշանակում է, որ ձեռք կբերեք լավ ընկերներ: Բանտախորշում լինելը` բարեկամներից հեռու մնալ է, որը շատ օգտակար պետք է լինի: Բանտախորշից դուրս գալը զգուշություն է վտանգավոր ընկերներից: