Երազում բարև տալ

Երազում բարև տալը նշանակում է կռիվ: