Երազում Բարուր տեսնել

Երազում բարուր տեսնելը հաջողություն և առաջադիմություն է խորհրդանշում: