Երազում Բազմություն տեսնել

Երազում բազմություն տեսնելը նշանակում է, որ դուք կունենաք հաջողություն և հարստություն: Կանանց բազմությունը շնորհք է և արգասավորություն:

Կաղինների բազմությունը նշանակում է սեր, իսկ ընկույզներինը` առատ վարձատրություն: