Երազում Բազուկ (բանջարեղեն) տեսնել

Երազում բազուկ տեսնելը նշանակում է ազնվություն, շահ: