Երազում բերդ տեսնել

Երազում բերդ տեսնելը նշանակում է թշնամիներից իրավ և արդար գտնվել: