Երազում բեռնակառք տեսնել

Երազում բեռնակառք տեսնելը անսպասելի հարստություն է,բարօրություն: Բեռնակառք նստելը պաշտպանություն է: Այն գնելը` մեծ հույսերով ապրել է, վաճառելը` հուսախաբություն: