Երազում բլիթ տեսնել

Երազում բլիթ տեսնելը վարձատրվող աշխատանք է: Բլիթ ուտելը ապօրինի գործեր են, իսկ թխելը` ապարդյուն ջանքեր: Բլիթը թխելիս այրելը խաբեբայական գործերի ի հայտ գալ է: