Երազում բուրդ տեսնել

Երազում բուրդ տեսնելը նեղություն է: Այն գնելը ընտանիքի կամ բարեկամի միություն է: