Երազում բուրգ տեսնել

Երազում բուրգ տեսնելը փայլուն ապագա է: Փլված բուրգը անկում է: Բուրգի գագաթին բարձրանալը համբավ է, անուն: Գագաթից ընկնել և չմահանալը անվտանգ անցկացրած փորձանք է: