Երազում բուրվառ տեսնել

Երազում բուրվառ տեսնելը կամ շարժելը լավ չէ, կռիվ է: