Երազում Բյուրեղ տեսնել

Երազում Բյուրեղ տեսնել — բյուրեղ տեսնելը հավատարմության խորհրդանիշ է: