Երազում Ցախ տեսնել

Երազում Ցախ տեսնել — ցախ տեսնելը սովորաբար ազնվության և շնորհալիության նշան է: