Երազում Հորթեր տեսնել

Երազում Հորթեր տեսնել — եթե արածում են մարգագետնում, ապա լիարժեք բավականություն: