Երազում Ծուխ տեսնել

Երազում Ծուխ տեսնել — դուք կխճճվեք ձեր տագնապների և կասկածների մեջ: Եթե ծխից վատ եք զգում, ապա ձեր վտանգավոր թշնամիները կհաղթեն ձեզ: