Երազում Թուղթ տեսնել

Երազում Թուղթ տեսնել — եթե վերցնեք կամ ուղարկեք, ապա ձեզ սպառնում է կորուստ: Եթե երիտասարդ կինը տեսնի, սպասվում է վեճ սիրած մարդու հետ: