Երազում Վարդեր տեսնել

Երազում Վարդեր տեսնել — եթե տեսնեք, ապա ուրախ դեպքերի սպասեք: