Երազում Վարսակի շիլա տեսնել

Երազում Վարսակի շիլա տեսնել — եթե մեկը ուտում է, ապա կունենա հարստություն ճակատագրի կողմից տրված։ Եթե կինը մատուցում է, ապա նա կարգավորում է ուլրիշի ճակատագիրը: