Երազում Զբոսայգի տեսնել

Երազում զբոսայգի տեսնելը խորհրդանշում է ուրախ և զվարթ ճանփորդություն: