Երազում Զիջում տեսնել

Երազում Զիջում տեսնել — ինչ-որ մեկի ցանկությանը զիջում եք, նշանակում է ձեր անվճռականության պատճառով չեք օգտագործում ձեր հրաշալի հնարավորությունը։ Եթե ուրիշները զիջում են ձեզ, ապա ձեզ ներկայացվի բացառիկ արտոնություն, և դուք կգրավեք ավելի բարձր դիրք ձեր ընկերների համեմատ: