Զարնել (խփել)

Եթե երազում գավազանով կամ սրով զարնել եք, ապա սպասեք բարօրության և երջանկության: